Muzeum nieczynne w dniu 31 stycznia 2022r.

W związku z pracami porządkowymi po 30. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w Muzem dnia 30 stycznia, w dniu 31 stycznia, Muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających.

Zapraszamy już 1 lutego!

Za utrudnienia przepraszamy!

Muzeum nieczynne w dniu 24 grudnia 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2021

Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

z dnia 2 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

w zamian za święto przypadające w sobotę

 

Na podstawie art.17 ustawy z dnia 25 października 2017 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 129 § 1 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. póz. 1320, z 2021 r. poz. 1162)

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustalam dzień 24 grudnia 2021r. (piątek) wolny od pracy, wynikający z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy: w zamian za święto I dzień Bożego Narodzenia przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r. dla wszystkich pracowników.

 

 

§ 2.

Zarządzenie podlega publicznej wiadomości poprzez:

  1. Wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu;
  2. Zamieszczeniu informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu – bip.muzeum.rewal.pl
  3. Zamieszczenie informacji na oficjalnej stronie Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

 

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dyrektor

Martyna Sałek

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑