O Muzeum

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu powstało z inicjatywy lokalnej ludności zgromadzonej wokół głównego pomysłodawcy – byłego rybaka Henryka Gmyrka. Najważniejszym celem powstałej placówki miało zostać szerzenie wiedzy o miejscowej kulturze rybackiej, tak wśród licznie odwiedzających Gminę Rewal turystów jak i stałych mieszkańców. W listopadzie 1992 został powołany Społeczny Komitet Organizacji Muzeum Rybackiego w Niechorzu. Owocem starań stało się przydzielenie budynku oraz funduszy na potrzeby powstającego ośrodka. Siedzibą Muzeum stał się niewielki budynek przy ówczesnej ul. Marchlewskiego. Otwarcie dla zwiedzających nastąpiło 11 czerwca 1994 roku. Stałym opiekunem Muzeum została Grażyna Sędłak. Na ekspozycje składały się eksponaty ze zbiorów marynistycznych ze Szkoły Podstawowej w Niechorzu, depozyty oraz dary. Wśród nich znalazły się narzędzia połowowe, łodzie, okazy ryb, dokumenty oraz fotografie związane z rybołówstwem morskim i jeziorowym. W 2003 roku opiekunem Muzeum został Paweł Pawłowski.

Z biegiem lat działalność Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu rozwijała się. Przybywało eksponatów, nawiązano kontakt z innymi muzeami, rozpoczęto działalność edukacyjną. Od 2009 roku placówkę wcielono pod Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu.

Muzeum stało się miejscem spotkań wszystkich aktywnych stowarzyszeń gminnych. Szczególnie związanym z placówką stało się Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie. Owocem tej współpracy jest organizowane corocznie Święto Śledzia Bałtyckiego oraz wystawy czasowe. W 2017 roku wyodrębniono Muzeum na samodzielną samorządową instytucję kultury, którą tworzą dwie jednostki organizacyjne: Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu oraz Sala Wystawiennicza w Rewalu. Dziś nad Muzeum Rybołówstwa Morskiego opiekę sprawuje dyrektor Martyna Sałek.

Głównym przedmiotem działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu jest upowszechnianie wiedzy o tradycjach i historii ziemi Wybrzeża Rewalskiego oraz gromadzenie, udostępnianie i trwała ochrona zbiorów. Grupami docelowymi Muzeum są mieszkańcy regionu, dzieci i młodzież lokalnych szkół, dorośli oraz emeryci. Przy współpracy instytucji swoją działalność w Muzeum prowadzą liczne organizacje pozarządowe, zrzeszające pasjonatów historii, osoby aktywnie kulturalnie oraz seniorzy. W sezonie letnim działalność edukacyjna Muzeum skupiona jest na turystach, licznie przybywających do Niechorza z całej Polski.

Program kadencyjny 2021-2024

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑