Edukacja

Lekcje muzealne dla grup

Opiekunowie grup mają możliwość wybrać tematykę interaktywnych zajęć, w trakcie których uczestnicy zdobywają wiedzę za pomocą własnych obserwacji poczynionych w czasie odkrywania wystaw. Przekazywane informacje dostosowane są do grupy wiekowej uczestników. Wszystko opatrzone jest nadzorem merytorycznym przewodnika Muzeum. Interaktywne lekcje muzealne zostały przygotowane z myślą o szerszym zbliżeniu gości do tematyki morza, rozwijając przy tym ich spostrzegawczość, koncentrację, umiejętność własnych poszukiwań.

Obecnie prowadzimy zajęcia z poniższych tematów:

Bursztyn

Rybołówstwo

Czas trwania: 45 minut

 

EDUKACYJNA PODRÓŻ W CZASIE

http://kolej.rewal.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=237


Zwiedzanie z przewodnikiem

 W towarzystwie przewodnika-animatora przenosimy się w świat rybaków, żeglarzy i poławiaczy bursztynów. Spacer po wystawach nie tylko pogłębia wiedzę uczestników ale także zachęca do dalszych dociekań. Przewodnik zwraca uwagę na najważniejsze zagadnienia związane z tematyką Muzeum i chętnie poszerza wybrane przez zwiedzających tematy. Przekazywana wiedza jest dostosowana do wieku. Zajęcia przeznaczone wyłącznie dla grup zorganizowanych.

Czas trwania: 30 minut


Niepełnosprawni

Muzeum przygotował specjalną ofertę dydaktyczną skierowaną do grup osób niepełnosprawnych, w szczególności z dysfunkcjami audiowizualnymi. Zajęcia zostały dostosowane zarówno do stopnia upośledzenia jak i grupy wiekowej, skierowane zostały na interaktywne poznanie poprzez wykorzystanie wszystkich sprawnych narządów (głównie poprzez dotyk, węch i smak).  Niedowidzenie, niedosłyszenie, czy również całkowita niepełnosprawność tych zmysłów pozwalają w pełni korzystać z obecności w naszej placówce.

 

 

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑