Muzeum Rybołówstwa


Godziny otwarcia

Muzeum czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00 - 16.00. W sezonie (od 1 lipca do 31 sierpnia) Muzeum oraz Punkt Informacji Turystycznej czynne są codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00. Kasa zamykana jest na 30 minut przed zamknięciem Muzeum.

Rezerwacja dla grup

Specjalna oferta dla grup zorganizowanych. Bilet grupowy na zwiedzanie z przewodnikiem 7 zł od osoby. Bilet grupowy na lekcję muzealną 8 zł od osoby. Zapraszamy!

Edukacja

Organizujemy lekcje muzealne, indywidualne warsztaty, zajęcia dla osób niepełnosprawnych i in. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.


Historia Muzeum


Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu powstało z inicjatywy lokalnej ludności zgromadzonej wokół głównego pomysłodawcy – byłego rybaka Henryka Gmyrka. Najważniejszym celem powstałej placówki miało zostać szerzenie wiedzy o miejscowej kulturze rybackiej, tak wśród licznie odwiedzających Gminę Rewal turystów jak i stałych mieszkańców. W listopadzie 1992 został powołany Społeczny Komitet Organizacji Muzeum Rybackiego w Niechorzu. Owocem starań stało się przydzielenie budynku oraz funduszy na potrzeby powstającego ośrodka. Siedzibą Muzeum stał się niewielki budynek przy ówczesnej ul. Marchlewskiego. Otwarcie dla zwiedzających nastąpiło 11 czerwca 1994 roku. Na ekspozycje składały się eksponaty ze zbiorów marynistycznych ze Szkoły Podstawowej w Niechorzu, depozyty oraz dary. Wśród nich znalazły się narzędzia połowowe, łodzie, okazy ryb, dokumenty oraz fotografie związane z rybołówstwem morskim i jeziorowym. Opiekunem Muzeum został Paweł Pawłowski. Z biegiem lat działalność Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu rozwijała się. Przybywało eksponatów, nawiązano kontakt z innymi muzeami, rozpoczęto działalność edukacyjną. Muzeum stało się ponadto miejscem spotkań wszystkich aktywnych stowarzyszeń gminnych, jak Forum Inicjatyw Młodzieżowych czy obecnie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Szczególnie związanym z placówką stało się Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego. Owocem tej współpracy jest organizowane corocznie Święto Śledzia Bałtyckiego. Dziś Muzeum Rybołówstwa Morskiego stanowi jednostkę Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu, nad którym opiekę sprawuje dyrektor Ewa Kubalica.

Kolekcje

Oktant

Jednym słowem to perełka Muzeum. Został wyłowiony przypadkiem podczas połowu. Znaleziska dokonał niechorski rybak Henryk Gmiter i czym prędzej oddał go do Muzeum. Dar Morza zachował się w bardzo dobrym stanie, choć zachowanie się elementów drewnianych jest niezwykle rzadkim przypadkiem, możliwym jedynie w środowisku bardzo wilgotnym. Morze znakomicie zabezpieczyło w naturalny sposób oktant, jednak po wydobyciu z wody należało prędko poddać go specjalistycznej konserwacji. Najpewniej pochodzi z jednego z wraków, odkrytych w przylądowych głębinach okolic Niechorza.

Włok

Muzeum prezentuje tą niezwykłą sieć rybacką. Składa się z dwóch skrzydeł i łączącej je matni, do której wpadają ryby. Choć wydaje się olbrzymia – to tylko miniatura! Jedno skrzydło włoku może osiągać w rzeczywistości nawet 360 metrów długości i 30 metrów wysokości. Niegdyś, gdy jeszcze szyto sieci ręcznie, przy wykonaniu jednego włoku potrzebna była współpraca całej wsi. Niechorscy rybacy używają je obecnie do połowu bałtyckiego srebra czyli śledzi.

Koleń

Czyli rekin bałtycki. Choć u polskich wybrzeży pojawia się rzadko, ponieważ woli chłodne wody zachodniego Bałtyku. Można go natomiast spotkać w naszym Muzeum. Koleń osiąga niewielkie rozmiary, dlatego jest zupełnie niegroźny. Ciekawe jest, że dożywa aż 70 lat a ciąża może trwać nawet ponad 2 lata.