Dzień 2 kwietnia br. dniem wolnym od pracy dla pracowników Muzeum

ZARZĄDZENIE NR 3/2021

Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

z dnia 18 marca 2021 r.

ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy

w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

 

 

Na podstawie art.17 ustawy z dnia 25 października 2017 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 129 § 1 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. póz. 1320)

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.

Ustalam dzień 2 kwietnia 2021 r. (piątek) wolny od pracy, wynikający z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy: w zamian za Święto Pracy przypadające w sobotę 1 maja 2021 r. dla wszystkich pracowników.

 

§ 2.

Zarządzenie podlega publicznej wiadomości poprzez:

  1. Wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu;
  2. Zamieszczeniu informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu – bip.muzeum.rewal.pl
  3. Zamieszczenie informacji na oficjalnej stronie Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dyrektor

Martyna Sałek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑