24 grudnia 2020 dniem wolnym od pracy dla pracowników Muzeum

ZARZĄDZENIE NR 11/2020

Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

z dnia 8 października 2020 r.

ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy

w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

 

 

Na podstawie art.17 ustawy z dnia 25 października 2017 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 129 § 1 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. póz. 1320)

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.

Ustalam dzień 24 grudnia 2020r. (czwartek) wolny od pracy, wynikający z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy: w zamian za święto II dzień Bożego Narodzenia przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r. dla wszystkich pracowników.

 

§ 2.

Zarządzenie podlega publicznej wiadomości poprzez:

  1. Wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu;
  2. Zamieszczeniu informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu – bip.muzeum.rewal.pl
  3. Zamieszczenie informacji na oficjalnej stronie Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dyrektor

Martyna Sałek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑