25 września 2020 dniem wolnym od pracy dla pracowników Muzeum

ZARZĄDZENIE NR 9/2020

Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy

w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

 

 

Na podstawie art.17 ustawy z dnia 25 października 2017 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 129 § 1 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. póz. 1320)

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.

Ustalam następujący dzień świąteczny: 15 sierpnia 2020 r. – Wniebowzięcie NMP (przypadający w sobotę) dniem dodatkowo wolnym od pracy w 2020 roku.

 

§ 2.

Wyznaczam następujący dzień wolny od pracy, wynikający z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy: za dzień 15 sierpnia 2020 r. – dzień 25 września 2020 roku (piątek) dla wszystkich pracowników.

 

§ 3.

Zarządzenie podlega publicznej wiadomości poprzez:

  1. Wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu;
  2. Zamieszczeniu informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu – bip.muzeum.rewal.pl
  3. Zamieszczenie informacji na oficjalnej stronie Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dyrektor

Martyna Sałek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑